Τρίτη


«Ύμνος εις την Ελευθερίαν»

Σε γνωρίζω από την κόψη
του σπαθιού την τρομερή,
σε γνωρίζω από την όψη
που με βία μετράει τη γη.


Απ' τα κόκαλα βγαλμένη
των Ελλήνων τα ιερά,
και σαν πρώτα ανδρειωμένη,
χαίρε, ω χαίρε,
Ελευθεριά!
Πού είναι τα ιδανικά της ελευθερίας μας,
όταν αυτά αποκτήθηκαν με θυσίες και αίμα, μέσα από την σκλαβιά…και σήμερα ενώ έχουμε ελευθερία, ζούμε μέσα στην σκλαβιά?